De hier gegeven prijzen zijn een richtlijn, afhankelijk van de duur van een optreden en de omstandigheden kan ervan worden afgeweken.

De prijs voor een standaardoptreden van 2 x 45 minuten bedraagt €325,-

Een ‘lied op maat’, gebaseerd op door de klant aangeleverde informatie kost €100,-

Afhankelijk van de ruimte en het verwachte aantal toeschouwers kunnen De Mannen een geluidsinstallatie of een elektrische piano meenemen. De kosten voor de geluidsinstallatie bedragen €100,-

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

De Mannen treden op in heel Nederland en Vlaanderen.